สิทธิของทหารกองเกินที่มีคุณวุฒิ ม.6 และร้องขอ

สิทธิของทหารกองเกินที่มีคุณวุฒิ ม.6 และร้องขอ

         ทหารกองเกินที่ร้องขอเข้ากองประจำการ แผนกทหารบก และมีคุณวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2550 ได้ถึงร้อยละ 45 - 50 สำหรับผู้ที่ร้องขอ ฯ แผนกทหารเรือ มีคะแนนพิเศษ เมื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าร้อยละ 2 - 4 ในทุกวิชาสำหรัรบผู้ที่ร้องขอ ฯ แผนกทหารอากาศ มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าในโควต้าทหารร้อยละ 5

          นอกจากนี้ เมื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้แล้ว หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมของแต่ละเหล่า จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบก จัดสรรให้ในแต่ละปี

         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่แผนกสัสดีจังหวัดชุมพร หรือ หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ

หรือ จ.ส.อ.ชัยพร  จันทร์รัศมี  0 1894 7105 ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)