บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม 2549 (ของชุมชนChumphon-KM-Station)

"เป็นบันทึกที่ดีครับ"
สวัสดีครับ
 
            ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม2549 และแล้วผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมกราคม 2549 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แ่ก่
 
             1.ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น คือ เงินไม่สำคัญเสมอไป
ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ติดตามชมได้ที่
 
             http://gotoknow.org/archive/2006/01/20/10/29/31/e12843   
 
             2. การนำเสนอดีเด่น คือ "ขวัญ" ผู้ชายหัวใจเพชรในบล็อก Chumphon-Probation ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร   ติดตามชมได้ที่
 
              http://gotoknow.org/archive/2006/01/20/15/47/25/e12873
 
              3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่น คือ คำขวัญ วันเด็ก ความคาดหวัง อนาคตเด็กวันนี้ ใน Chumphon-Cultureของ สำนักงานวัฒนธรรมชุมพร ติดตามชมได้ที่
 
           http://gotoknow.org/archive/2006/01/11/21/24/38/e11956
 
               เดือนมกราคมนี้ เป็นเดือนที่ตัดสินยากเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก บล็อกนะครับ พยายามกันต่อไป เดือนหน้าอาจจะเป็นบล็อกของคุณ
 
                                             พรสกล   ศรีโต
                                                 28/2/2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)ความเห็น (0)