วารสารเดือนมีนาคม

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้อยคำจากท่านผู้ใหญ่ "อาจารย์เบียร์ผมเนี่ยนะนอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังต้องเป็นเสมียนพิมพ์หนังสือ เป็นคนเฝ้าสำนักงาน แล้วยังเกือบถูกยำอีกเมื่อ 2 วันก่อนตอนออกตรวจหมู่บ้าน"

เดือนนี้ในรายการต่างๆของวารสารจะได้เล่าเรื่องราวของเครือข่ายกิจกรรมที่เกิดขึ้น และในครั้งนี้ผูที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้ศิลปในการพูดจูงใจอย่างมา ทั้งขอร้อง และบังคับ ตามแต่บุคลิกภาพของแต่ละคน

เรื่องราวในวารสารมีทั้งความรู้สึก รายงานการดำเนินงาน คงจะออกประมาณเย็นพรุ่งนี้เพราะตอนนี้กำลังทำต้นฉบับและถ่ายเอกสารอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)