เดือนนี้ในรายการต่างๆของวารสารจะได้เล่าเรื่องราวของเครือข่ายกิจกรรมที่เกิดขึ้น และในครั้งนี้ผูที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้ศิลปในการพูดจูงใจอย่างมา ทั้งขอร้อง และบังคับ ตามแต่บุคลิกภาพของแต่ละคน

เรื่องราวในวารสารมีทั้งความรู้สึก รายงานการดำเนินงาน คงจะออกประมาณเย็นพรุ่งนี้เพราะตอนนี้กำลังทำต้นฉบับและถ่ายเอกสารอยู่