วินิจฉัยไข้หวัดนก

โรคที่สรางกระแสความตื่นกลัวได้มาก การวินิจฉัยให้ชัดจะมีความสำคัญมาก

ไข้หวัดนก ยังคงมีการระบาดในพื้นที่ต่างๆของโรคอยู่จนทุกวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์เรื่องไข้หวัดนกและในทุกพื้นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ในการวินิจฉัยนั้นจะมีผลมากเพราะถ้าเข้าข่ายจะมีการดำเนินการในหลายๆเรื่อง ในบางครั้งการตัดสินใจว่าจะวินิจฉัยว่าเป็นแบบไหน จะสร้างความลำบากใจให้แพทย์ได้เหมือนกัน

ในการวินิจฉัยไข้หวัดนกนั้น ในทางระบาดวิทยาจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ

1.  Suspected case คือผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก ที่มีอาการและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกตามนิยามและยังรอผลตรวจยืนยัน

2.  Probable คือผู้ป่วยสงสัยที่ตรวจเบื้องต้นพบFlu A หรือมีอาการระบบหายใจล้มเหลวหรือเสียชีวิต

3.  Confirmคือผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าเป็นเชื้อInfluenza A (H5N1)

4.  Exclude คือผู้ป่วยสงสัยหรือน่าจะเป็นและมีผลการตรวจยืนยันได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น

         ดังนั้น เวลามีข่าวไข้หวัดนก อาจเกิดการตื่นตระหนกหรือการหาว่าปิดข่าวได้ ถ้าไม่เข้าใจในรูปแบบการวินิจฉัยโรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)