การจัดทำบล็อกในวันนี้เป็นของใหม่ต้องต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมาก  สำหรับผู้สูงอายุ

แต่มีพี่เลี้ยง(น้องเลี้ยงคือ ผ.อ.ศูนย์อุตรดิตถ์สุดหล่อให้ความช่วยเหลือ)