26 พฤษภาคม 2521 ผู้อำนวยการ  สมรวม  พูลเขียว ผู้อำนวยการยุคบุกเบิก ได้นำ คณะครู 11 ชีวิต มาสรรสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  หวังว่าจะเป็นสถานศึกษาแห่งที่ 2 ในจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะรองรับนักเรียนในตัวจังหวัด ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากวันนั้นถึงวันนี้ กว่า 28 ปี ที่พวกเราช่วยกันสรรสร้างสถาบันแห่งนี้  ชื่อเสียงและเกียรติคุณที่ได้รับ     

                    1.ศุนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดกำแพงเพชร ผลิตมหาบัณฑิตมาแล้ว 11 รุ่น     

                     2.โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ปี  2547

                     3.โรงเรียนนำร่องหลักสูตร,โรงเรียนดีเด่นสาธาณสุข ฯลฯ