ได้มาอบรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวรรู้สึกดีใจมาก   วิทยากรอธิบายได้ดีมากและเข้าใจได้ง่าย