ถึง QAU, IRDA และทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา มน.

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565

         ก่อนที่จะถึงโครงการที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา มน. ผมขออยากให้ทุกท่านได้อ่านบันทึกต่างๆ เหล่านี้ก่อนครับ

         สืบเนื่องจากบันทึกของ อ.มาลินี สู่การนัดหมายเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา มน.

         "เอาอนาคตมาดึงเราออกจากวิกฤตการณ์ปัจจุบัน"

         หกมีดหมอประเวศสะบั้นกรอบกู้วิกฤติ
 
         กลยุทธ์การบริหารองค์กรนวัตกรรม (ที่มีคนไม่เก่ง)

         รวมบันทึกของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่เขียนเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

         AGB (
Association of Governing Boards of Universities and Colleges)

         Educating the Net Generation

         กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2551 - 2565         

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การบ้านเยอะจังค่ะ แต่ก็เป็นเรื่องน่าอ่านทั้งนั้น ก่อนถึงวันนัดสำคัญจะอ่านจบไหมน้อ??