คุณธรรมหรือใครดีใครอยู่

คนดีต้องมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2548 มีโอกาสได้ไปอบรม เรื่องจริยธรรม ท่านวิทยากรแต่ละท่านก็พูดคุยถึงในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมาก การทำงานต้องมีเครื่อข่าย ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ผลสำเร็จของงานต้องมากกว่าเดิมและต้องมีประสิทธิภาพด้วย หรืองานเท่าเดิมแต่เวลาต้องลดลงทั้งนี้เพื่อต้องการให้คนทำงานอย่างมีคุณภาพ หรือเห็นคนทำงานเป็นเครื่องจักร ฟังดูแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องจบลงด้วยทุกคนต้องช่วยกันจัดการกับความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน และมีจริยธรรมที่คำว่า คนดีแล้วต้องมีคุณภาพด้วย ถึงจะอยู่ได้ดีอย่างเดียวงานไม่เก่งก็ไม่สามารถอยู่ได้ ณ ปัจจุบันนี้ ฟังแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องต่อสู้และดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และอยู่อย่างมีคุณภาพที่ต้องจัดลำดับด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

171

เขียน

13 Jun 2005 @ 10:53
()

แก้ไข

01 Jun 2012 @ 09:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก