ต้องลอง ตั้ง 2 ครั้งถึงจะเข้ามาได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาทำความรู้จักกับ KM กันเถอะ       

                    การบริหารองค์ความรู้ หรือ ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Network - KMN) พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

                    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมได้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป แหล่งความรู้มีกระจัดกระจาย สื่อต่างๆ เกิดขึ้นมาก รูปแบบของการเรียนรู้มีความหลากหลาย จึงต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการการเรียนรู้ (Learning Management) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ ก่อนจะแยกแยะให้เห็นว่าความรู้สามารถจัดเก็บรวบรวมและจัดการเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้