อบรม km ครั้งนี้รู้สึกมีพลังและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเยอะเลย  นอกจากนี้ยังได้รู้อะไรที่ควรจะรู้แต่ไม่รู้ เช่น Tacit K. ซึ่งจริงๆแล้วมันแฝงอยู่ในทุกอณูที่อยู่รอบตัวเรา  แฝงอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้ยังมีอาการปิ๊งแว่บ[Ping Vab]ที่อาจารย์หมอวิจารณ์สอนไว้ว่าต้องจดทุกครั้งที่เกิดอาการนี้  ทำให้คิดได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราได้สูญเสียโอกาสดีๆไปมากมาย  แต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ถ้าใจสู้    และที่ลืมไม่ได้คือขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยากร  คณะผู้จัด  ถึงไม่มีแบบประเมินก็อยากจะบอกว่า  สองวันน้อยไปค่ะ  จัดได้ดีจริงๆ   จาก k.ต

หนูรู้สึกว่าเกิดพลังอย่างล้นเหลือและพร้อมที่จะมาถ่ายทอดเป็นผลงาน  เกิดผลลัพธ์เมื่อไหร่จะเรียนให้ทราบ  แต่ขอนิดนึงนะคุ  ถ้านำมาปรับใช้แล้วเกิดปัญหา  ท่านผู้รู้ต่างๆกรุณาช่วยกันชี้แนะหน่อยนะคะ  จะเป็นพระคุณยิ่ง  จาก k.ข