ในสัปดาห์หนึ่งคนสนใจอ่านและบันทึก gotoknow กันวันไหน

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันอังคารมีผู้เข้ามาอ่านบันทึกมากที่สุด ส่วนวันเสาร์มีผู้อ่านบันทึกน้อยที่สุด (ฟันธง)

   เท่าที่ผมสังเกตและติดตามบันทึกใน gotoknow มาระยะหนึ่ง (4 เดือน) มีข้อคิดเห็นว่า ส่วนมากคนจะอ่าน gotoknow กันมากช่วงจันทร์เช้า ถึง ศุกร์บ่าย (วันศุกร์เป็นวันมักถูกเลือกให้มีการประชุมที่ต่างจังหวัดมากที่สุด เพื่อวันเสาร์จะได้อยู่เที่ยวต่อ หรือจะไม่ต้องรีบเดินทางกลับจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป)

   ช่วงวันจันทร์ คนที่ไม่ได้เขียนบันทึกล่วงหน้า ก็มักจะอ่านบันทึกของคนอื่นๆ ก่อน วันจันทร์จึงเป็นวันที่มีคนอ่านบันทึกมากพอสมควร

   ช่วงวันอังคาร เป็นวันที่มีคนตั้งใจเขียนบันทึกมากที่สุด จึงมีการเข้ามาอ่านบันทึกมาก พร้อมๆ กับเขียนมากด้วย

   วันพุธเป็นวันกลางสัปดาห์ คนที่เขียนบันทึกหรืออ่านบันทึกก็อาจจะขอเลื่อนไปวันพฤหัส อย่างไรก็ยังมีผู้เข้ามาอ่านบันทึกค่อนข้างมาก

   วันพฤหัส มักจะเป็นวันที่มีผู้มาเขียนบันทึกมากเหมือนกัน เพราะไม่แน่ใจว่าวันศุกร์จะว่างหรือไม่ทำให้มีการอ่านบันทึกมากอีกวันหนึ่งด้วย

   วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับราชการ (ซึ่งเป็นสมาชิกใน gotoknow มากที่สุด) ดังนั้น ต้องรีบส่งงาน (ประจำ) จึงไม่ค่อยได้เขียนบันทึก แต่จะอ่านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะอ่านในช่วงเช้า ส่วนตอนบ่ายต้องสะสางงาน เพื่อที่วันเสาร์จะไม่มีเรื่องติดค้าง

   สัปหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันหยุดราชการ คนที่เป็นราชการจึงหยุดบันทึก สองวันนี้จึงเป็นวันของผู้ที่ไม่ได้ยึดติดกับวันทำงานของราชการ ดังนั้นจึงมีคนมาอ่านบันทึก และเขียนบันทึกค่อนข้างน้อยกว่าวันราชการครับ......

   บันทึกเพิ่มเติมวันที่ 8 มีนาคม 2549 เวลา 22.30 น. ผมลองเอาภาพด้านล่างนี้มาฝาก เป็นข้อมูลการเข้ามาอ่านบันทึกของ beemanNUKM ระหว่างวันพุธที่ 1-วันพุธที่ 8 มีนาคม 2548 ซึ่งสรุปได้ว่า วันอังคารมีผู้เข้ามาอ่านบันทึกมากที่สุด (190) เริ่มลดลงในวันพุธ (160) พฤหัส (140) ศุกร์ (120) ส่วนวันเสาร์มีผู้อ่านต่ำสุด (110) วันอาทิตย์ดีขึ้นมาหน่อย (115) วันจันทร์ดีขึ้นมาอีก (133) ดีกว่าวันศุกร์แต่น้อยกว่าวันพฤหัส...ครับ

     
     
  ภาพกราฟแสดงยอดผู้เข้ามาอ่านบันทึกของ beemanNUKM  
  ระหว่างวันพุธที่ 1-วันพุธที่ 8 มีนาคม 2548  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman



ความเห็น (0)