หลักการผันอักษรในตารางการผัน (๒)


เมื่อใช้สูตรแล้วอย่าลืมทบทวนเรื่องการออกเสียงนะครับ

หลักการผันอักษรในตารางการผัน (๒)

การผันตามเสียงอักษรแต่ละหมู่

โดย...อรุณรัชช์  แสงพงษ์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

อักษรกลาง

                อักษรกลางคำเป็น  ผันได้    เสียง  ( ครบทุกช่อง )

                วิธีทำ       ๑.   เขียนคำที่กำหนดให้ทั้ง    ช่อง  ( ยังไม่ต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ )

                                ๒.  ผันโดยใช้นิ้ว  ( โป้ง = สามัญ     ชี้ = เอก     กลาง = โท     นาง = ตรี     ก้อย = จัตวา )  เพื่อหาพื้นเสียงลงเสียงใด  นำ  *  ใส่ลงในช่องนั้น  ( อักษรกลางคำเป็นใส่ช่อง  เอก )

                                ๓.  อักษรกลางวรรณยุกต์รูปและเสียงตรงกัน  ดังนั้นอยู่ช่องใดใส่รูปวรรณยุกต์นั้น  เช่น  อยู่ช่องเสียงเอกก็ใส่     อยู่ช่องเสียงตรีก็ใส่   

 

ขั้นที่

คำศัพท์

หมู่อักษร

คำเป็น/

คำตาย

เสียงวรรณยุกต์

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

๑.

กอน

กลาง

คำเป็น

กอน

กอน

กอน

กอน

กอน

๒.

 

 

 

กอน *

กอน

กอน

กอน

กอน

๓.

 

 

 

กอน *

ก่อน

ก้อน

ก๊อน

ก๋อน

                อักษรกลางคำตาย  ผันได้    เสียงท้ายเท่านั้น

                วิธีทำ       ๑.   เขียนคำที่กำหนดให้ใน    ช่องท้าย  ( ยังไม่ต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ )  ( ช่องที่เหลือให้ - )

                                ๒.  ผันโดยใช้นิ้วเพื่อหาพื้นเสียงลงเสียงใดนำ  *  ใส่ลงในช่องนั้น  ( อักษรกลางคำตายใส่ช่อง  เอก )

                                ๓.  อักษรกลางวรรณยุกต์รูปและเสียงตรงกัน  ดังนั้นอยู่ช่องใดใส่รูปวรรณยุกต์นั้น

 

ขั้นที่

คำศัพท์

หมู่อักษร

คำเป็น/

คำตาย

เสียงวรรณยุกต์

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

๑.

บาด

กลาง

คำตาย

-

บาด

บาด

บาด

บาด

๒.

 

 

 

-

บาด *

บาด

บาด

บาด

๓.

 

 

 

-

บาด *

บ้าด

บ๊าด

บ๋าด

 

อ่านต่อใน    หลักการผันอักษรในตาราง(๓)

 

เลือกอ่านหน้า หน้า๑ หน้า๒  หน้า๓  หน้า๔  หน้า๕   หน้า๖  หน้า๗ 

หน้า๘  หน้า๙

หมายเลขบันทึก: 169585เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2008 17:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 11:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง