โกงสอบเอเน็ต! ภาพสะท้อนระบบการศึกษาไทย ?


...หากแต่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างน้อยๆ ทุกคนในฐานะพลเมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ปรากฎอยู่ตามสื่อทุกวัน ให้กับลูกหลานของเรา ให้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ รู้ผิด รู้ถูก ตระหนักในความมีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งน่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่เขาจะเติบใหญ่ขึ้นมาในอนาคต...

เมื่อวาน (4 มี.ค.51) ต่อมาจนถึงวันนี้ มีข่าวนักเรียนโกงข้อสอบเอเน็ตแบบใหม่ ด้วยการใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีลักษณะคล้ายนาฬิกาเข้าห้องสอบ รวมถึงการโกงด้วยวิธีอื่นๆ ที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว เรื่องนี้นับวันข่าวยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

คำถาม คือ เกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาไทย ที่ไม่สามารถสอนจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนได้ เพราะถ้ามองถึงผลกระทบในอนาคต นักเรียนเหล่านี้ย่อมส่อแววที่จะกระทำความผิดในเชิงจริยธรรมอีก จึงอยากจะชวนคิดกันในประเด็นเหล่านี้ ว่า

1. ระบบการศึกษาไทย ตอบสนองต่อการสร้างจิตสำนึกที่ดี ได้มากน้อยเพียงใด

2. ระบบการศึกษาไทย ตอบสนองต่อการศึกษาวิธีนำเทคโนโลยี ต่างๆ มาใช้อย่างถูกต้องได้อย่างไร

3. ระบบการศึกษาไทย มีการเชื่อมต่อการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี กับสถาบันครอบครัว หน่วยงานอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสื่อมากน้อยเพียงใด

4. ผู้มีภาระในการสอน ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ วิทยากรพิเศษ มีจิตสำนึกในการถ่ายทอด และเป็นแบบอย่างที่ดี ชี้ถูก ผิด ให้กับนักเรียนได้มากน้อยเพียงใด

ฯลฯ

โจทย์ใหญ่ๆ เหล่านี้คงไม่ใช่โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะเป็นผู้ตอบ และเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงลำพัง หากแต่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างน้อยๆ ทุกคนในฐานะพลเมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นในสังคม ที่ปรากฎอยู่ตามสื่อทุกวัน ให้กับลูกหลานของเรา ให้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ รู้ผิด รู้ถูก ตระหนักในความมีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งน่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนที่เขาจะเติบใหญ่ขึ้นมาในอนาคต มิเช่นนั้นแล้ว สังคมเราก็จะยิ่งมีความวุ่นวายกันขึ้นทุกวัน และเราก็จะหันมาโทษเพียงระบบการศึกษา ซึ่งกลายเป็นผู้รับความผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างไม่ยุติธรรม

ด้วยความเคารพรัก

คำสำคัญ (Tags): #โกงสอบเอเน็ต
หมายเลขบันทึก: 169158เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2008 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

  ถูกต้องครับ...

  เห็นด้วยอย่างยิ่ง...

  เรามาช่วยกันดีกว่า...

  ผมเคยคิดที่จะ...หาข้อมูลมานำเสนอเรื่อง  " ผลกระทบของการศึกษาที่มีผลต่อจริยธรรม "

  แต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะกลัวว่าหลาย ๆ คนจะรับความจริงไม่ได้

สวัสดีครับ

P 

  • ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม และร่วมเป็นพลังเล็กๆ พลังหนึ่ง ซึ่งถ้าขยายต่อให้ได้มากเพียงใด ก็เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมได้มากขึ้น
  • เรื่องผลกระทบของการศึกษาที่มีผลต่อจริยธรรม น่าสนใจมากครับ น่าจะมีการนำเสนอบทเรียนบ้างเพื่อกระตุ้นเตือนสมาชิกของสังคมโดยรวม

ด้วยความเคารพรัก

 

อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ อ.ก.ช. สำนักระงับข้อพิพาทกล่าวว่า นักปกครอง นักกฎหมาย นักศาสนา นักวิชาการ นักธุรกิจ องค์กรที่เป็นนิติบุคคล ต้องอยู่ภายกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทุกระดับเพราะบุคคลส่วนมากขาดคุณธรรมประจำจิต ขาดที่พึ่งทางจิต ขาดความรู้

ทางธรรม โลกธรรมครอบงำจิต ทางแก้ไ 1 ให้ถือศีล 5 2 ให้เว้นอบายมุข 3 ให้กตัญญูต่อตัวเอง และคนอื่น 4 ให้ทำจิตให้สงบด้วยกัมมัฎฐาน

5 ให้จด จำ ท่อง และปฏิบัติ ความสามัคคี 6 ให้ยึดถือ เมตตา กรูณา มุทิตา อุเบกา 7 ให้ปฏิบัติทศพิธราชธรรม 8 ให้ระลึกถึงชาติ ศาสน์ กษัตริย์

9 ให้ทำตัวเองให้เป็นบุคคลสันโดนทุกวันเวลา

เมื่อทุกคนปฏิบัติได้ดังนี้ คนไทยก็คือไทย ชาติไทยคือชาติไทย สันติสุข สันติภาพ ก็จะเกิดกับทุกคนครับท่าน สนใจความจริงในชีวิตโปรดโทร 087-887-8124 ครับท่าน

อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ อ.ก.ช. สำนักระงับข้อพิพาทกล่าวว่า นักปกครอง นักกฎหมาย นักศาสนา นักวิชาการ นักธุรกิจ องค์กรที่เป็นนิติบุคคล ต้องอยู่ภายกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทุกระดับเพราะบุคคลส่วนมากขาดคุณธรรมประจำจิต ขาดที่พึ่งทางจิต ขาดความรู้

ทางธรรม โลกธรรมครอบงำจิต ทางแก้ไ 1 ให้ถือศีล 5 2 ให้เว้นอบายมุข 3 ให้กตัญญูต่อตัวเอง และคนอื่น 4 ให้ทำจิตให้สงบด้วยกัมมัฎฐาน

5 ให้จด จำ ท่อง และปฏิบัติ ความสามัคคี 6 ให้ยึดถือ เมตตา กรูณา มุทิตา อุเบกา 7 ให้ปฏิบัติทศพิธราชธรรม 8 ให้ระลึกถึงชาติ ศาสน์ กษัตริย์

9 ให้ทำตัวเองให้เป็นบุคคลสันโดนทุกวันเวลา

เมื่อทุกคนปฏิบัติได้ดังนี้ คนไทยก็คือไทย ชาติไทยคือชาติไทย สันติสุข สันติภาพ ก็จะเกิดกับทุกคนครับท่าน สนใจความจริงในชีวิตโปรดโทร 087-887-8124 ครับท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี