มวล. สนใจใช้ KM สร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา


ใช้การประชุมแบบตลาดนัดความรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย

เมื่อวานนี้ ผศ.ดร.พจมาน สุรนิลพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คุณเอกราช เขียวแก้ว หัวหน้าฝ่าย ได้มาปรึกษาดิฉันเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานสหกิจศึกษา”

    ผศ.ดร.พจมาน     คุณเอกราช

อาจารย์พจมานมีความสนใจที่จะใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสหกิจศึกษา บอกว่ามีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการหลายแห่งที่มีผลงานด้านสหกิจศึกษาดีๆ จึงต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ รวมไปถึงองค์กร หน่วยงาน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดิฉันแนะนำว่าการจัดประชุมน่าจะ focus ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของสหกิจศึกษาก่อนเป็นการเริ่มต้น เพื่อไม่ให้ประเด็นกว้างเกินไป เช่น การปฏิบัติการสหกิจศึกษา (ยังไม่รู้ว่าจะเรียกอย่างไร) นึกถึงภาพที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ ว่าการที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีมีใครเกี่ยวข้องบ้าง เขาปฏิบัติหรือทำงานกันเรื่องนี้อย่างไรจึงจะเรียกว่าดี

ดิฉันแนะให้ใช้การประชุมแบบตลาดนัดความรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย ในการประชุมแบบนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เลือกใครมาเข้าประชุมอย่างไร ต้องเตรียม “คุณอำนวย” “คุณลิขิต” อย่างไร ให้ตัวอย่างโปรแกรมตลาดนัดความรู้ที่เคยไปจัดๆ มา ไปดูเป็นตัวอย่าง ที่สำคัญทีมจัดงานต้องไปสืบเสาะว่าที่ไหนใครทำอะไรดี แล้วเชื้อเชิญมา

ผู้ที่มาเข้าประชุมน่าจะมีหลายฝ่าย เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการ ฯลฯ โดยต้องเป็นผู้ที่ลงมือทำงานในเรื่องนี้จริงๆ สามารถมาเล่าเรื่องความสำเร็จหรือการทำงานที่ตนเองภาคภูมิใจได้

การประชุมแบบนี้ไม่ใช่จัดแล้วจบเลย หลังการประชุม มวล.ควรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย คอยติดตาม กระตุ้นให้สมาชิกได้มีกิจกรรม ลปรร. ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง คอยเสริมแรงให้กำลังใจ ให้การชื่นชม ฯลฯ

ต้องขอชื่นชมผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ที่ริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมา ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ความตั้งใจดีๆ เช่นนี้ประสบความสำเร็จ

วัลลา ตันตโยทัย

หมายเลขบันทึก: 168982เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2008 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • มาให้กำลังใจทีมสหกิจศึกษาด้วยคนครับ
  • ขอบคุณอาจารย์ที่เล่าเรื่องดีๆๆให้อ่านครับผม
  • ขอบคุณครับ

สวัสดีคะ อาจารย์วัลลา ที่เคารพ

  • ขอบคุณท่านอาจารย์มากคะที่นำเรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟัง
  • ทำให้ได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับทีมงานจากสหกิจไปด้วยคะ
  • คงต้องรีบขอเข้าไปเรียนรู้กับทีมงานสหกิจด้วย

ขอบคุณคะ

ขอบคุณท่านอาจารย์วัลลา มากน่ะครับที่ได้ให้แนวทางในการใช้KM เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษา จนเกิดเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตลาดนัดความรู้ "การปฏิบัติสหกิจศึกษา" ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก สกอ.และกำลังอยู่ในขั้นตอนเรียนเชิญผู้ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมครับ.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี