พี่หน่อย  ได้รับไฟล์ river diagram หลายวันแล้วค่ะ  ขอบคุณมากๆ

แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำของคณะตัวเองเลย ช่วงนี้งานยุ่ง ไหนจะงานแผน งานวิจัย แล้วก็กำลังทำรายงานประจำปีอีก เลยต้องพักไว้ก่อนชั่วคราว  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากเนติบัณฑิตยสภามาตรวจหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะ เพื่อจะได้ให้การรับรองเข้าฝึกอบรมเนฯ ชนกับงานนิทรรศการโครงการนิสิตพอดี เลยไม่ได้ไปช่วยงานพี่ตุ๊ก พี่มีนาเลย (ขอโทษด้วยค่ะ) เอาไว้โอกาสหน้านะคะ