เครือข่าย เรียนรู้เรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ของทีมธาตุพนม

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดไว้ว่าในปี 2549 นี้ จะต้องประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวานทุกรายเพื่อคัดกรองผู้ป่วย และเป็นการ prevention การเกิดแผลที่เท้า

          ในวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา  ทีมเบาหวานของโรงพยาบาล ได้จัดประชุมวิชาการเบาหวาน ขึ้นในโรงพยาบาล โดยประกอบด้วยพยาบาลในโรงพยาบาล  ทีมเบาหวานจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเครือข่าย จำนวนประมาณ 150 คน โดยวัถุประสงค์หลักในการจัดการประชุม พื่อให้ทีมงานจะได้ลงประเมินเท้าในชุมชน ที่กำหนดไว้ว่าในปี 2549 นี้ จะต้องประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวานทุกรายเพื่อคัดกรองผู้ป่วย และเป็นการ prevention การเกิดแผลที่เท้า

            โดยทั้งนี้ใช้เวลา ครึ่งวัน เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฏีการเกิดแผล และการดูแลรักษาแผลเบาหวานโดย น.พ.ประกาศิต  จิรัปปภา  การประยุกต์ใช้รองเท้า และการประเมินเท้า โดยคุณพเยาว์  ปิยะไพร  ต่อด้วยเรื่องการดูแลเท้าด้วยบัญญัติ 10 ประการ โดยคุณมณีวัชราภรณ์ และสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติการประเมินเท้าด้วยแบบประเมินเท้าของโรงพยาบาล 

   
 เริ่มฟังบรรยาย ในห้องประชุม
โดยอ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา
ภาพเท้าที่เละๆ ยังดึงอารมณ์ผู้ฟังได้ทุกครั้ง

 งานนี้ท่านผู้อำนวยการ นพ.มนู ชัยวงค์โรจน์

เข้าร่วมประชุม ตลอดกิจกรรม

ร่วมกับแพทย์และพยาบาลในหลายๆที่

   

 คุณพเยาว์ ปิยะไพร

สาธิตการบริหารเท้า ด้วยท่านั่ง

เอาไว้สอนผู้ป่วย

 แบ่งกลุ่มฝึกประเมินเท้า

แล้วจับคู่ แลกกันประเมิน

จนกว่าจะประเมินเป็น

ภก.เอนก  ทนงหาญ   ผู้เล่าเรื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)ความเห็น (1)

ใย
IP: xxx.113.57.40
เขียนเมื่อ 

อยากทราบบัญญัติ  10  ประการ  การดูแลเท้ามีอะไรบ้างคะ  และอยากขอแบบประเมินสภาพเท้าของโรงพยาบาลธาตุพนมค่ะ