จากความเดิม ทำยังไงดีกับพื้นที่ให้บริการที่ไม่เพียงพอ (ตอน 1)

             ผมลองคิดเล่นๆ ว่าถ้าเทียบจำนวนนิสิต 24,483 คนกับพื้นที่ใช้ห้องสมุด 4800 ตารางเมตร เทียบแล้ว เท่ากับ  0.196 ตารางเมตร : คน สำหรับอาคาร ปัจจุบัน 
            และถ้าสัดส่วนอาคาร เพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ตารางเมตร และในปี 2551 ตามคาดหมายแล้วเราน่าจะมีนิสิต ประมาณ 30,000 คน เทียบสัดส่วนแล้ว  เท่ากับ .233 ตารางเมตรต่อ คน

          แต่ถ้าดูข้อมูลที่คุณวันเพ็ญให้ไว้ก็น่าสนใจ คือ

 มหาวิทยาลัย

พื้นที่สำนักหอสมุด 
(ตารางเมตร)

 จำนวนนิสิต
(คน)

สัดส่วนพื้นที่:จำนวนนิสิต 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4800

 24,483

 0.19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ

 11,600

19,105

 0.6

มหาวิทยาลัยบูรพา

 11,500

 18,506

 0.62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ

 12,000

 14,000

 0.86

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 15,000

 18,200

 0.82

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 9,660

 7,590

 1.27

 มหาวิทยาลัยนเรศวร(อาคารใหม่)

 7,000

 30,000

 0.23

 มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมสองอาคาร

  11,800

 30,000

 0.39

   และถึงแม้ว่าเราจะรวมอาคารพื้นที่ทั้สองอาคาร เข้าด้วยกันเป็น 11,800 ตารางเมตร เมื่อเทียบกับสัดส่วนของนิสิตที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประมาณ 30,000 คน สัดส่วนต่อพื้นที่ของมอนอก็ต่ำสุด คือประมาณ 0.39 เท่านั้นเอง ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่ เติบโตมาพร้อมกับเรา อย่างมหาวิทยาลัยบูรพา หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัดส่วนของเขา ก็จะอยู่ประมาณ 0.8 แต่จริงๆ แล้วใช่ว่า พื้นที่ทั้งหมดของห้องสมุด จะถูกใช้ประโยชน์กับงานของห้องสมุดเพียงเท่านั้น แต่พื้นที่บางส่วน ยังต้องใช้กับร้านค้าของศูนย์หนังสือจุฬา และร้านขายอาหารด้านล่าง ดังนั้นจริงๆ แล้วพื้นที่ของหอสมุดมีพื้นที่จริงๆ เพียง ชั้นละ 1,600 ตารางเมตร จำนวน สองชั้น รวมเป็น 3,600 ตารางเมตร เท่านั้นเอง

              ส่วนพื้นที่การให้บริการสำหรับนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด เรามี โต๊ะ เพียง ชั้นละ 70 ตัว เก้าอี้ 350 ตัว รวมสองชั้น เรามีพื้นที่ให้นิสิตเข้ามาใช้บริการ ได้ ประมาณ 700 ที่นั่ง บริการอินเทอร์เน็ต และสืบค้นฐานข้อมูล อีก 100 ที่ ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์โซฟา  ได้อีกประมาณ 70 ที่นั่ง ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่เห็นนิสิต ของมอเรานั่งซ้อนกัน (อิอิ อิจฉาๆ) นั่งอยู่ตามตู้ ชั้นอ่านหนังสือ (สงสัยเลียนแบบ TK park)

              ผมลองสอบถามว่าวันหนึ่งเรามีคนเข้าห้องสมุด ประมาณกี่คน จากสถิติที่ผ่านมา 3 วันพบว่า

 วันที่  จำนวน(คน)
  21 ก.พ.  2,531
 22 ก.พ.  3,014
 23 ก.พ.  2,821

   ส่วนที่เหลือเข้ามาแล้วไม่มีที่นั่ง ก็ต้องกลับไปที่หอพัก หรือนั่งที่ด้านล่างของหอสมุด ซึ่งสามารถนั่งได้อีกประมาณ 280 ที่นั่ง

     เอ! ดูแล้วน่าจะต้องคงพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุดไว้ให้บริการ ซะละมั้ง แต่วิทยาลัยนานาชาติล่ะ จะไปอยู่ที่ไหน ทางที่ดีวิทยาลัยนานาชาติ น่าจะมีอาคารสักหลังที่มันดูแล้วทันสมัย สมกับเป็น international จะเหมาะสมกว่าละมั้งครับ แล้วประชาคมมอนอล่ะครับมีความคิดเห็นว่าไง