วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

โครงการถนนสายอาชีพครั้งที่ 2
การร่วมงานถนนอาชีพครั้งที่  2  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2549
        การอบรม  108  อาชีพ
ที่
รายวิชา
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
ชื่อวิทยากร
1
หัวใจวาเลนไทน์ (จากรังไหม)
93
นางอารีย์  มูลดามาตย์
2
การทำเทียนเจล
50
นายวิเชียร  พรมศรี
3
กุหลาบวาเลนไทน์
21
นางสาวเยาวลักษณ์  เชื้อเจ้าทรัพย์
รายละเอียด

การทำเทียนเจล จ้า!!!! สนุกสนาน มากๆๆ!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วก.ขอนแก่นความเห็น (1)

พี่ก่กะ
IP: xxx.123.57.128
เขียนเมื่อ 

พเพะพะ