เปิดดูรูปภาพไม่ได้

เกิดจากเครื่องนั้นยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการดูรูปภาพ บางครั้งเกิดจากระบบยังไม่ได้ Set ว่าจะใช้โปรแกรมใดในการดูรูปภาพต่าง ๆ

ปัญหา  1 :  ไม่สามารถดูรูปภาพได้?

สาเหตุ    :   เกิดจากเครื่องนั้นยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการดูรูปภาพ

แก้ไข      :  จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม ACDSee

ปัญหา 2  :  มีโปรแกรม ACDSee แล้ว แต่พอ Double Click รูปภาพที่ต้องการ ยังไม่สามารถเปิดดูได้ทันที

สาเหตุ     :  บางครั้งเกิดจากระบบยังไม่ได้ Set ว่าจะใช้โปรแกรมใดในการดูรูปภาพต่าง ๆ 

แก้ไข      :   1. เปิด Windows Explorer

                  2. กำหนด File Type  โดยเข้ามาที่เมนู Tools ->Folder Option

                  3. เลือก JPEG, JPG -> Open With ACDSee Application   

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของคุณบุษกรความเห็น (0)