MSU-KM-22-2-49

วันนี้เปิดเว็บของ มมส (MSU) เห็นภาพข่าวหน้าหนึ่งพร้อมคำบรรยายดังนี้
ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดี มมส เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ” เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้แก่บุคลากรภายในให้เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มมส กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ (ม.สงขลานครินทร์)เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณะผู้บริหาร และบุคลากร มมส เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์
<p>              ใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่ มมส. ดูเหมือนเริ่มติดเครื่องเรื่อง KM แล้ว  แต่อีกใจหนึ่งก็เสียใจว่า ตัวเอง ตกข่าวไปได้อย่างไร ? พลาดอีกครั้งที่ไม่ได้ไปฟังจากผู้มีประสบการณ์จริงและตรง  ยิ่งกว่านั้นคราวนี้มาจัดที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่อยู่ใกล้กว่าเมื่อคราวก่อนอีก ที่จัดที่โรงแรมในเมืองมหาสารคาม แต่ก็หวังว่า หน่วย CARD ของ มมส. คงจะมี VDO on demand นำมาให้คนอย่างผมได้ดูและได้ฟังตามหลังเหมือนอย่างครั้งก่อนนะครับ  พลาดไปได้ไง...... เกี่ยวกับ  MSU KM ไหมนี่  ?
</p>