ความเห็น 12923

พลาดไปได้ไง...... เกี่ยวกับ MSU KM ไหมนี่ ?

mntan
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณ panda ด้วยค่ะที่พลาดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่มมส.ในครั้งนี้ เพราะท่านอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ที่มาบรรยายในครั้งนี้ท่านนำเอาประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้มาบรรยายให้ฟังด้วยค่ะ ว่าที่ มอ.มีการจัดการกันอย่างไร แบบที่ มมส.ของเราน่าจะนำมา benchmark เป็นอย่างยิ่ง  สำหรับVDO on demand ของหน่วย CARD  ก็ไม่น่าจะพลาด เพราะมีคุณวิชิต เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน KM ให้เกิดใน มมส.ให้จงได้

แต่อย่างไรก็ตาม KM MSU.จะเกิดขึ้นได้ก็คงจะต้องอาศัยบุคลากรภายในให้มีการ ลปรร.กันให้มากๆกระมังค่ะ