ksf เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

  ติดต่อ

  เมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อกันเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย  

เนื่องจากกองสารสนเทศมีภารกิจหลักที่จะต้องทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลและเสนอผู้บริหารเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลที่ได้มาจึงควรจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ การได้มาของข้อมูลมีทั้งที่กองจัดเก็บขึ้นเองและได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหามักจะเกิดขึ้นจากการประสานงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในทีมงานจึงพูดคุยกันว่า เราควรจะพยายามเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจัดหามาให้กับผู้ขอใช้ข้อมูลได้ จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเมื่อมีการขอข้อมูลกลับไป ก็พร้อมและเต็มใจที่จะเป็นผู้ให้บ้าง จะต้องไม่พยายามมีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากมันคืออุปสรรคที่สำคัญของการประสานงานอย่างยิ่งยวด รวมทั้งพยายามสร้างสัมพันธ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE_SUKANDA

หมายเลขบันทึก: 16612, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:36:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)