GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

KSF for PPE

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน

          ในภาวะการปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาในคณะบัญชีเริ่มมีแนวโน้มลดจำนวนลง ผมจึงคิดโครงการร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะบัญชีเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาจึงทำให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นหลายโครงการ เช่นโครงการAccounting Competition โครงการพี่พบน้อง

          โครงการAccounting Competition เป็นการแข่งขันตอบปัญหาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านการบัญชี ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคณะ

          โครงการพี่พบน้อง เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเรื่องข้อมูลของคณะและของมหาวิทยาลัยแล้วส่งนักศึกษาเหล่านั้นกลับไปประชาสัมพันธ์คณะยังโรงเรียนที่นักศึกษาจบมา ที่ต้องส่งนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์แทนอาจารย์ด้วยเหตุผลว่า นักศึกษาสามารถกลับไปยังโรงเรียนที่จบมาได้ง่ายกว่า และยัยสร้างความภาคภูมิใจกับนักศึกษาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16610
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)