KSF for PPE

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

คณะบัญชีเป็นคณะที่จัดว่ามีขนาดใหญ่ มีบุคลากรกว่า 50 คน กว่า 50% เป็นบุคลากรที่มีอายุงานเกิน 15 ปี การอยู่กันนาน ๆ อาจทำให้เกิดพฤติกรรมทั้งของกลุ่มและของบุคคลที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ต้องปกครองบุคลากรจำนวนมาก ไม่ให้เกิดความแบ่งแยก วิธีหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชานำเข้ามาใช้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การกระจายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความถนัด และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความร่วมมือให้เกิดขึ้นในคณะและคำนึงถึงความมีส่วนร่วมของทุกคน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรรวมถึงการแลกเปลี่ยนควาามรู้ระหว่างกัน เช่น การจัดให้มี Tea Party หรือ Happy Hours

                   บุคลากรมีงานมากเกิดไปหรือมีเวลาว่างเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้บังคับบัญชาต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและเวลางานมากเกินไป จะทำให้ขาดประสิทธิภาพ เพราะต้องเร่งรีบ งานน้อยเกินไปจะทำให้เกิดความขี้เกียจ ซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมทางด้านลบ คณะบัญชีจะใช้นโยบายการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนมากน้อยตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่า เราคือส่วนหนึ่งของคณะ คณะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้เพราะพวกเราทุกคน

                   นอกจากนี้คณะบัญชีมีนโยบายการพิจารณาความชอบที่โปร่งใส โดยการกำหนดเป็นคะแนนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่ให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE-angsanaความเห็น (6)

ravevan
IP: xxx.28.9.61
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคคลากรทุกคนมากน้อย ทำได้อย่างไร และอย่างไรเรียกว่าความเหมาะสมนะคะเพื่อเป็นวิทยาทาน

naengnoi
IP: xxx.28.9.61
เขียนเมื่อ 

ขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ-เพิ่มเติม พร้อมทั้งลำดับความสำคัญ

wuttichai
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

Tea party is a great areana for Share and Learn. I would like to suggest :

1. Clear KV

2. Summary the KSF after tea party and Record

3. Continueous process

 

เขียนเมื่อ 
ไม่นึกว่าอาจารย์ติ๋วจะเคยเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2549  ดีนะที่ลองค้นหาคนที่สมัครแล้วยังไม่ได้แจ้งเพื่อรวมเข้า planet  ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน  ข้อสำคัญมีผู้คนมากมายที่ถามไถ่ แต่อาจารย์ไม่ได้ตอบเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • มาทักทายอาจารย์ติ๋ว
  • โอโหพลาดไปได้อย่างไร
  • เป็นแนนวคิดที่ดีมากที่ให้บุคลากรได้คุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  • ใน gotoknow เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างมหาวิทยาลัยและต่างประเทศเลยครับ
  • อาจารย์กลับมาเขียนอีกนะครับผม
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามายินดีต้อนรับชาว UTCC ทุกท่านนะครับ ตามเทียบเชิญท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

กัมปนาท อาชา

MSU