KSF สำหร้บการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การเปิดโอกาสให้เรียนรู้การทำงาน การสอนงาน การมอบหมายงานตามความถนัดและความสนใจ การติดตามงาน
    การขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก  โดยวิธีการมอบหมายงานเขียนที่ตรงกับความถนัด ความสนใจ และภูมิความรู้ของแต่ละคน  โดยมีการสอนงาน ติดตามงานและช่วยแก้ไข ชี้แนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างใกล้ชิด  ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจริง จนทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพในงานเขียนได้  ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจงและมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE-nitty4755

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16604, เขียน: 24 Feb 2006 @ 10:00 (), แก้ไข: 16 Apr 2012 @ 10:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)