KSF สำหร้บการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ติดต่อ

  การเปิดโอกาสให้เรียนรู้การทำงาน การสอนงาน การมอบหมายงานตามความถนัดและความสนใจ การติดตามงาน  
    การขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก  โดยวิธีการมอบหมายงานเขียนที่ตรงกับความถนัด ความสนใจ และภูมิความรู้ของแต่ละคน  โดยมีการสอนงาน ติดตามงานและช่วยแก้ไข ชี้แนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างใกล้ชิด  ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจริง จนทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพในงานเขียนได้  ทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจงและมั่นใจในศักยภาพของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE-nitty4755

หมายเลขบันทึก: 16604, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-16 10:06:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)