ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายที่นำ 5 ส มาประยุกต์ใช้  ซึ่งในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม Big Cleaning ก็จะมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และประเด็นหนึ่งที่ที่คุยกันในที่ประชุมคือ  การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมจากพนักงานในทุกระดับ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมต้องการให้บุคลากรมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรม จึงได้เสนอการจัดกิจกรรมประกวด 5 ส ของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแรงจูงใจในทางบวกแก่แต่ละหน่วยงาน  นอกจากนั้นทางประธานจัดกิจกรรมยังได้จัดสรรงบส่วนหนึ่งเพื่อเป็นของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมอีก

หลังจากนั้นเมื่อได้ยินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการจัดกิจกรรม 5 ส ด้วยความภูมิใจ เราก็รู้สึกยินดี และดีใจ