KSF for PPE (QA)

TA SA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างบรรยากาศในการทำงานของสาขา e-Office

                ดิฉันอยู่สาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีอาจารย์ประจำสาขาทั้งหมด 12 คน มีการแบ่งงานในสาขาทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา เรามีวิธีการทำงานและติดต่อสื่อสารกันโดยการประชุมประมาณเดือนละ 1 ครั้ง บางเดือนก็ 2 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีการจดบันทึกการประชุมไว้ทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมระดมความคิดในเรื่องต่าง ๆ นั้น ย่อมมีความคิดเห็นที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน ความคิดที่เพื่อนร่วมงานไม่เหมือนกันก็จะได้แก่ วิธีการทำงาน ผลประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจสะสมไว้

                แต่สาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office ก็จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ต่างจังหวัดและค้างคืนไม่ต่ำกว่า 1 คืน      เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในสาขาด้วย ผลที่ได้รับคือ ไม่ว่าอาจารย์หรือนักศึกษาได้มีความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พอตกกลางคืนเราก็นอนคุยกันในห้องนอนที่นอนห้องละหลาย ๆ คน ได้มีโอกาสพูดคุยกัน ปรับความเข้าใจกัน ในบรรยายกาศที่ไม่ใช่ห้องประชุม ได้ไหว้พระด้วยกัน ได้แจกของด้วยกัน ได้เดินเล่นชายทะเลด้วยกัน ได้ซื้อของฝากด้วยกัน สนุกและมีความสุข

               พอกลับมาเริ่มทำงานใหม่เราเข้าใจกันมากขึ้น คุยกันง่ายขึ้น สะดวกขึ้นทำงานราบรื่นขึ้น แล้วเราก็รู้ว่าเรามีความสุขในการทำงานมากขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PPE_mamapimความเห็น (0)