เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "คนคอเดียวกัน" บางคนอาจมองได้หลายมุมหรือมองกันต่างมุม บ้างก็นึกถึง
๑. คอเหล้า/สุรา
๒. คอการเมือง/สภากาแฟ
๓. คอกีฬา/บอลล์สโมสรดังๆ
๔. คอกิจกรรม/การจัดการความรู้

       วันนี้จะไม่ขอพูดถึงคอที่ ๑-๓ โดยเฉพาะเรื่องการบ้านการเมืองซึ่งเป็นเรื่องฮอต อิต และขอคิดเขียนทวนกระแสมาพูดถึงคอ "กิจกรรมการจัดการความรู้" ที่กำลังอยู่ในความสนใจของวงการการศึกษาบ้านเราในช่วงปีสองปีมานี้

        ผมได้อ่านบทความในวารสาร "Harvard Business Review" มีใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงการจัดการความรู้ไว้น่าสนใจ สรุปความได้ว่า

                       "...การจัดการความรู้เป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร
                       การเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องด้วยกลยุทธ์ที่ผิดพลาด
                       จะทำให้เสียทั้งเงินแรงงาน เวลา และโอกาส
                       อย่างที่ไม่ควรจะเป็น"


และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า

                      "...การจัดการความรู้ KM เป็นระบบที่องค์กรทุกองค์กรต้องมี
                       และเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต้องดำเนินการให้ถูกทิศทาง
                       KM ไม่ใช่เครื่องมือทางการบริหารที่หวือหวาฟู่ฟ่า
                       ไปตามกระแสนิยม แต่มันอาจจะอยู่คู่องค์กรตลอดไป"

 เมื่อได้อ่านถึงตรงนี้แล้วไซร้ ขอให้บรรดา "คนคอเดียวกัน" ใช้วิจารณญาณตามที่เห็นสมควรเถิด

   ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
        ๒๓ ก.พ.๔๙