ปัจจุบันระบบเบิกจ่ายโดยใช้ระบบ 3 มิติ เข้ามาเริ่มใช้งานในม.นเรศวร  ในส่วนของการเงิน และพัสดุ  ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมควบคู่กับการใช้งาน ถ้าระบบไปได้สวยคงจะสะดวกและรวดเร็วต่อการทำงาน  และสะดวกต่อผู้บริหารสามารถเข้ามาดูการใช้จ่ายเงินได้ทุกวัน  โดยการกระทำทุกส่งทุกอย่างต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ  โดยโปรแกรมจะเป็นตัวควบคุมการทำงานการซื้อ  การจ้าง ตลอดจนการตัดสต๊อก ในส่วนของพัสดุ  แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตจะพัฒนาไปถึงไหน  ก็ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุทุกคนสู้ต่อไป