ร่างกำหนดการประชุมจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร 7มี.ค.49

  ติดต่อ

ผมร่างกำหนดการประชุมวันที่ 7 มีนาคมไว้ดังนี้

กำหนดการประชุมโครงการ"จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร"

วันที่ 7 มีนาคม 2549

ณ ห้องประชุมเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

-------------------------------------------------------------------------------

08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 - 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ

10.30 - 11.00 น. อาหารว่าง

11.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ "กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง จากแผนชีวิต

ครัวเรือนสู่วิสาหกิจชุมชน

โดยนายประยงค์ รณรงค์

12.00 - 13.00 น. อาหารเที่ยง

13.00 - 14.00 น. นำเสนอเป้าหมายของโครงการ การจัดการความรู้และ

การจัดขบวนเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยนายภีม ภคเมธาวี

14.00 - 15.00 น. นำเสนอประสบการณ์การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย

สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน แก้จนอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา

โดยดร.ครูชบ ยอดแก้ว

15.00 - 16.00 น. นำเสนอแผนการดำเนินงานของทีมวิชาการและคุณอำนวย

จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับคุณเอื้อจังหวัด อำเภอ/ตำบล และ

คุณอำนวยตำบล (แผนโซน/อำเภอ/ตำบล)

16.00 น. ปิดการประชุม

******************************************************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 16538, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:27:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจพอเพียง#แก้จนเมืองนคร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)