ฮัลโหล PomegranateTest 1 2 3 4   นี่เป็นบล็อกใหม่ค่ะ  ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ใช้ประโยชน์แค่ไหน 

แต่เมื่อวานมีอบรมเรื่อง "KM" Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้ โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรของม.มส.  เขารวมเรื่องการสร้าง blog ไว้ในเรื่อง KM ด้วย  และ นี่เป็นการทดสอบก่อนลองใช้ส่วนอื่นๆต่อไปค่ะ