Spam คืออะไร ?

สแปม คือ รูปแบบหนึ่งของจดหมายขยะเราจะเห็นได้จาก จดหมายแผ่นพับ โฆษณาที่ส่งไปตามบ้าน

      สแปมคืออะไร สแปม คือ รูปแบบหนึ่งของจดหมายขยะเราจะเห็นได้จาก จดหมายแผ่นพับ โฆษณาที่ส่งไปตามบ้าน คนที่ส่งสแปมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายขอให้รู้อีเมล์แอดเดรส ก็สามารถส่งสแปมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ คุณถูก สแปม ได้อย่างไร มีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ Corel โปรแกรมนี้ท่องไปตามเวปต่างๆ และเก็บข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายที่เป็นอีเมล์แอดเดรตเอาไว้ หรือการสมัครของ เราตามสถานที่ต่าง ก็จะมีการนำไปสู่การถูกสแปมตามมาภายหลัง  
เราจะรับมือกับ สแปมได้อย่างไร
      1. อ่านคำแนะนำให้รอบคอบก่อนเสมอ ก่อนมีการสมัครต่างๆ เป็นการป้องกันระดับต้นในสิทธิส่วนบุคคล
      2. เลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีการป้องกัน เพราะบางแห่งมีมาตราการในการป้องกัน
      3. ดัดแปลงอีเมล์ของคุณก่อนการส่งเล็กน้อย เช่น [email protected] domain.com หรือ [email protected] domain.com .USER.COM 4. กลั่นกรองอีเมล์ที่เข้ามาเช่นใช้โปรแกรมในการกำจัดสแปม อนาคตของสแปม ตามใดที่อินเตอร์เน็ตยังมีช่องทางในการหาเงินอยู่ สแปมก็ยังไม่มีทางหมดไป ดังนั้นเราต้องมีการป้องกันตัวเอง ตามวิธีการป้องกันที่ได้นำเสนอมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SECURITY ความปลอดภัยความเห็น (0)