อย่าเข้าใจผิด คิดว่าผม "IN" กับเรื่องตัวชี้วัดนะครับ เพราะตัวชี้วัดหลายๆ ตัวที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในองค์กรนั้น ผมกลับรู้สึกว่า "ไม่จำเป็น" เลย ตัวชี้วัด หรือ KPI ที่ไม่จำเป็นเหล่านี้นอกจากจะมา "รัดคอ" ผู้ปฏิบัติงานแล้ว บางทียังเป็นการ "ประจาน" ผู้บริหารอีกด้วย...ทำให้เห็นว่าผู้บริหาร "ขาดภาวะผู้นำ" ไม่สามารถสร้าง "แรงบันดาลใจ" ไม่สามารถพาคนไปสู่  "วิสัยทัศน์" ที่วางไว้ได้  จึงต้องมาอาศัย KPI หรือใช้ตัวชี้วัดนี้เป็นเครื่องมือ ตัวชี้วัดกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของ "การบังคับและควบคุม" หรือ "Command & Control" นั่นเอง (ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 48 ที่ http://intuitionflow.blogspot.com/2005/04/c-and-c.html ครับ)

     ถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่า ไม่ควรจะมีตัวชี้วัด กระนั้นหรือ? .....เปล่าครับ.....ผมไม่ได้หมายความเช่นนั้น! ข้อสำคัญเราต้องตั้งคำถามก่อนว่า การเดินไปตามทิศทางที่กำหนดนั้น สำคัญต่อเราหรือไม่? หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเรื่อง "ประสิทธิผล" นั้นสำคัญสำหรับเราหรือเปล่า? ถ้าคำตอบออกมาว่า "ไม่" ...ไม่จำเป็นต้องกำหนดทิศทาง ...ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมาย ...สามารถเดินไปได้เรื่อยๆ...เหนื่อยก็พัก...นึกอยากจะไปทางไหนก็ไป.....ถ้าหากเป็นเช่นนั้นได้ ก็คงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดใดๆ มาทำให้ "รำคาญใจ" หรอกครับ

     แต่สำหรับการทำงานที่ต้องมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ การกำหนดตัวชี้วัด (เฉพาะเท่าที่จำเป็น) นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ จะได้ช่วยชี้ว่า "ที่เราเดินมานั้น ...มาถูกทางหรือไม่?" มันก็เหมือนกับระบบ Navigator ในเรือหรือเครื่องบินนั่นแหละครับ...มันเป็นเครื่องมือเที่บอกให้เราทราบว่า ...เราเดินมาถูกทางหรือไม่ หรือเพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มี "ประสิทธิผล" เพียงใด? จะได้ไม่ตกกับดัก "Just Being Busy" คือพอเห็นว่าตัวเองยุ่งๆ แล้วก็รู้สึกดี อะไรทำนองนี้แหละครับ

     สำหรับเรื่องการวัดนั้น เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ มักจะนิยมใช้การ "วัด" ค่อนข้างมาก จนถึงขั้นที่พูดกันจนติดปากว่า "If you cannot measure, you cannot manage" หรือ "ถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้" ซึ่งผมมักจะเสริมต่อท้ายเสมอว่า "เราไม่สามารถวัดได้ทุกอย่าง" และนี่คือเหตุผลที่เราต้องใช้ภาวะผู้นำ (ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 48 ลองคลิ๊กดูได้ที่ http://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/blog-post_13.html 

     สรุปก็คือเราไม่สามารถใช้ Management  ได้ในทุกเรื่อง  หลายๆ เรื่องเป็นสิ่งที่ต้องใช้ Leadership ...ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญต้องสามารถผสมผสานใช้ทั้ง Management และ Leadership เพื่อจะได้จัดการกับสิ่งที่วัดได้ และสิ่งที่วัดไม่ได้ อะไรที่จำเป็นต้องใช้การวัด ...วัดแล้วได้ประโยชน์ ก็ต้องวัดกันต่อไป (เช่น เรื่องสุขภาพ ต้องวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต) แต่ถ้าหากการวัดนั้นๆ ไม่ได้ช่วยอะไร ก็คงต้องเอามันออกไปจากชีวิตเรา...ผมเคยพูดเตือนเรื่องนี้ไว้ในหลายๆ ที่ ว่า ถ้าไม่รู้อย่า "วัด" ถ้าไม่ชัดอย่า "ชี้" ครับ