Evaluation Concept

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Explicit Knowledge from Dr.Muangthong Kammanee

แนวคิดการประเมิน รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี

อาจารย์ หมอเมืองทอง แขมมณี อดีตกรรมการประจำศูนย์บริการวิชาการได้ มอบแนวคิดการประเมินไว้ให้ทีมงาน "ประเมินติดตามผล" ซึ่งเน้น "Impact หรือ ผลกระทบ" การประเมินอาจารย์สอนพวกเราว่าต้องทำตั้งแต่เริ่มวิเคราห์สถานการณ์เบื้องต้น คือ Situation Analysis ก่อนที่จะลงมือทำงานอะไร หรือ ก่อนทำโครงการ โดยดู " ตวามต้องการของผู้ที่เราจะไปให้บริการ หรือ ทำโครงการ" และ การประเมิน ประเมิน ด้วย ตนเอง ( Self) การประเมินเป็นทีม รวมทั้งการประเมินจากภายนอก (External)

(M = Monitor E = Evaluation)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)