ว่านสาคูด่าง 

              ว่านสาคูด่าง            สำอางโสภา           

               ใบก้านงามตา         คุณค่าทางใจ

               สร้างสรรค์สิ่งดี       เป็นศรีมงคล          

               เมตตาหลั่งล้น         กมลสดใส

               คุณขลังดังทอง        คุ้มครองสำคัญ       

               ในการป้องกัน         เสนียดจัญไร

                มหานิยม                 ชื่นชมอุรา              

                ผู้ใดพกพา               ใบติดตัวไป

                มีคนสนจิต              มากมิตรไมตรี               

                ถ้อยคำสุนทรีย์        วาทีเยื่อใย

                กิจบริการ                หรืองานขายค้า     

                เจริญก้าวหน้า          เลิศล้ำอำไพ