วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมที่คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. รับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา ประธานสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ รู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษในประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ที่อาจารย์ได้นำเสนอ ทำไม มอ.ซึ่งถือได้ว่าเป็น"มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด" แต่มีการจัดการความรู้ที่ก้าวหน้าและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในขนาดนี้ และในขนะเดียวกันก็รู้สึกกังวลว่า มมส.ของเราจะทำได้เพียงไร? แต่ก็หวังว่าเมื่อ ก.พ.ร.ได้นำประเด็นการจัดการความรู้ในองค์กรมาเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ มมส.ของเราก็คงจะต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดแน่ แถมยัง(แอบ)หวังอยู่ลึกๆว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรชาวมมส.ในการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ไม่เป็นเพียงผักชี เหมือนที่ท่านอาจารย์พิชิต บรรยายไว้ในวันนี้