บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ 

 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


 1 ปลาโลมาปากขวด
Tursiops truncatus
 2 ปลาโลมาริชโซส์
Grampus griseus
 3 ปลาโลมาหลังโหนก
Sousa chinensis
 4 ปลาโลมาหัวบาตร
Neophocaena phocaenoides
 5 ปลาโลมาอิรวดี
Orcaella brevirostris
 6 ปลาวาฬแกลบครีบดำ
Balaenoptera borealis
 7 ปลาวาฬแกลบบรูด้า
Balaenoptera edeni
 8 ปลาวาฬแกลบมิงค์
Balaenoptera acutorostrata
 9 ปลาวาฬนำร่องครีบสั้น
Globicephala macrorhynchus
 10 ปลาวาฬสเปอร์มแคระ
Kogia simus


 สัตว์เลื้อยคลาน

 
 1 จระเข้น้ำเค็ม
Crocodylus porosus
 2 จระเข้น้ำจืด
Crocodylus siamensis
 3 ตะโขง
Tomistoma schleglii
 4 ตะพาบหรือปลาฝา
Amyda cartilaginea
 5 ตะพาบหัวกบหรือกราวเขียดหรือกริวดาว
Pelochelys bibroni
 6 ตะพาบแก้มแดงหรือปลาฝาดำ
Dogania subplana
 7 ตะพาบข้าวตอกหรือตะพาบดาว
Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis
 8 ตะพาบพม่า
Nilssonia formosa
 9 ตะพาบม่านลายหรือกราวลายหรือกริวลาย
Chitra chitra
 10 เต่ากระ
Eretmochelys imbricata
 11 เต่ากระอาน
Batagur baska
 12 เต่าตนุ
Chelonia mydas
 13 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮดหรือเต่าหัวฆ้อนหรือเต่าหัวโต
Caretta caretta
 14 เต่ามะเฟือง
Dermochelys coriacea
 15 เต่าหกหรือเต่าหกเหลือง
Manouria emys
 16 เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์
Lepidochelys olivacea
 17 เต่านา
Malayemys subtrijuga
 18 เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง
Callagur boneoensis
 19 เต่าจาน
Batagur baska ranongensis


 

 ปลา

 
 1 ปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่า
Scleropages formosus
 2 ปลาติดหินหรือปลาค้างคาว
Oreoglantis siamensis
 3 ปลาเสือตอหรือปลาเสือหรือปลาลาด
Datnioides microlepis
 4 ปลาหมูอารีย์
Botia sidthimunkii

 สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก

 
 1 กบเกาะช้าง
Rana kohchangae
 2 กบดอยช้าง
Rana aenea
 3 กบท่าสาร
Ingerana tasanae
 4 กบทูดหรือเขียดแลว
Rana blythii 
 5 กบอกหนาม
Rana fasciculispina 
 6 กะทั่งหรือกะท่างหรือจักกิ้มน้ำ
Tylototriton verrucosus
 7 คางคกขายาว
Leptophryne borbonica
 8 คางคกต้นไม้
Pedostibes hosii
 9 คางคกเล็กหรือคางคกแคระ
Bufo parvus
 10 คางคกห้วยมลายู
Ansonia malayana
 11 คางคกหัวเรียบ
Bufo macrotis
 12 จงโคร่ง
Bufo asper

 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 
 1 กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ
(Order) Antipatharia
 2 กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ
(Order) Gorgonacea
 3 ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ
(Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
 4 ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล
(Genus) Milleporina
 5 ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ
(Order) Heliopracea
 6 ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ
(Order) Alcyonacea
 7 ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ
(Order) Actinaria
 8 หอยมือเสือทุกชนิด
Tridacna spp.
 9 หอยสังข์แตร
Charonia tritonis
 10 ปูเจ้าฟ้า
Phricotelphusa sirindhorn
 11 ปูราชินี
Demanietta sirikit
 12 ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง
Thaipotamon chulabhorn

 

http://www.geocities.com/pramong_skt/sara/sara01.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.702ความเห็น (0)