กรอบแนวคิดในการพัฒนา KM

หนึ่งคนหนึ่งโครงการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ความสำเร็จของบุคคลนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทุกคนภายใต้โครงการหนึ่งคนหนึ่งโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนางานโดยใช้กระบวนการ KM ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นกรอบแนวคิดในการเสนอเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2550 ของจังหวัดบูรณาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญจนัฐ ภู่ช้างความเห็น (2)

ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.41.167.246
เขียนเมื่อ 
อยากเห็น คุณเอื้อกับคุณอำนวยปรึกษากันเรื่องนี้โดยไม่ต้องรอ งปม.ปี 50 เพื่อจะได้ช่วยกันกระตุ้นคุณกิจให้คิดสร้างสรรค์งานแต่เนิ่นๆครับ...
หัวจุก
IP: xxx.91.200.235
เขียนเมื่อ 
ได้เข้าอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาองค์ความรู้   รุ่น ๒  นนท์เขต  ๑  ทีมงานฝ่ายแผนฯดำเนินการได้ดีมาก  ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทำงานประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะ