กับเรื่องร้อนๆทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ 4 กพ มาจนถึง 11 ก.พ. และ 26 ก.พ.2549 ที่กำลังจะตาม มา
ไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไร
ขอให้สติ และเหตุผลจงอยู่กับคุณนะครับ


ภาพที่เห็น คือ แผนที่ความคิด จากการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ 26 ก.พ. 2549 นี้ครับ
เป็นการวิเคราะห์ในแง่การเรียนรู้

ในยุคของข้อมูลข้าวสารหลากหลายเช่นนี้
แล้วคุณๆล่ะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้าง จากเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงนี้