AAR การหารือเรื่อง KM ของสำนักโรคไม่ติดต่อ

         ตามที่คุณจ๋าได้ลงบันทึกไว้แล้ว (click)   ว่าหมอฉายศรีและคณะได้มาขอคำแนะนำเรื่องการใช้ KM ในสำนักโรคไม่ติดต่อของกรมควบคุมโรค    ผมจึงขอบันทึก AAR การพูดคุยในวันที่ 20 ก.พ.49 ไว้

                                  

                                   จากขวา พญ. ฉายศรี  คุณพรรณี 

ความคาดหวังของผม
         - หวังได้พบและพูดคุยกับหมอฉายศรีในฐานะคนคุ้นเคยกัน   เราเคยทำงานร่วมกันเรื่องการควบคุมโรคไม่ติดต่อของคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ   เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว
         - หวังจะได้เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ KM ในบริบทใหม่
         - หวังเชื่อมโยงให้สำนักโรคไม่ติดต่อ  เชื่อมโยงกับกรมอนามัยในการเรียนรู้เทคนิค KM

สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง
         - การได้พบปะหมอฉายศรีครั้งนี้   ผมได้เห็นความก้าวหน้าในเชิงการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) ในการดำเนินการควบคุมโรคไม่ติดต่อของคุณหมอฉายศรีอย่างมากมาย   ถือเป็นนักวิชาการเชิงระบบด้านโรคไม่ติดต่อที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศ   การฟังหมอฉายศรีเล่า   จึงถือเป็นการเปิดกะโหลกสำหรับผม
         - ได้ร่วมขบคิดแลกเปลี่ยนวิธีการวางแนวทางใช้ KM เพื่อผล 2 ชั้น
         - พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนาสำนัก ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
         - เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศ
         - ชื่นใจที่หมอฉายศรีบอกว่า "คุยกับอาจารย์ไม่เหมือนกับที่อ่านในหนังสือ  ได้แนวคิดเชิงประยุกต์มากกว่าเยอะ"  แสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจ/วางแผนใช้ KM ต้องการ dialogue หรือการ ลปรร.
         - ภูมิใจที่ได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ความสำเร็จ   เอาความสำเร็จมา ลปรร. ด้วย storytelling บันทึก  และต่อยอด   ซึ่งจะใช้ได้ทั้งในสำนักฯ และในการขับเคลื่อนระบบควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศ   โดยสำนักโรคไม่ติดต่อทำหน้าที่ "คุณอำนวย" มี สคร.,  สสจ.,  สอ.,  อสม., ฯลฯ เป็น "คุณกิจ"

สิ่งที่ได้สมหวัง
         - ได้เชื่อมโยงสำนักโรคไม่ติดต่อกับกรมอนามัยเป็นผลสำเร็จ

สิ่งที่จะทำต่อไป
         - จะติดตามข่าวคราวการดำเนินการ KM ของสำนักฯ และของระบบควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศ
 - หากมีการจัดตลาดนัดความรู้  ผมอาจไปร่วมหรือส่งคนของ สคส. ไปร่วม
 - หากมีผลสำเร็จในระดับหนึ่ง   เราอาจเชิญมาร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้เพื่อสังคม ครั้งที่ 3  ในวันที่ 1 - 2 ธ.ค.49 ที่ไบเทค บางนา

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.พ.49
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)