พลังนิสิตนักกิจกรรม กับ นิทรรศการโครงงานนิสิต ปี 2549

สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในงานนี้ก็คือ "พลังนิสิตนักกิจกรรม"

           ผมเพิ่งจะหายเหนื่อยจากการจัดงานนิทรรศการโครงงานนิสิตปี 2549 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในมุมมองของผู้จัดงาน ผมรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบของงาน แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆ ไป กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดยากมาก  เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาที่เราไม่สามารถหาช่วงเวลาอื่นอีกแล้วในการจัดงาน  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในงานนี้ก็คือ "พลังนิสิตนักกิจกรรม"  โดยงานนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสโมสรนิสิต  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (MIS) มาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ พลังของนิสิตเหล่านี้ พวกเขาทำงานอย่างทุ่มเท  และรับผิดชอบสูงมาก ถ้าใครบอกว่านิสิตสมัยนี้ไมรักกิจกรรมและขาดความรับผิดชอบ  ผมว่าเราประเมินนิสิตเราผิดไปครับ พลังเขาเยอะจริงๆ ครับ ทั้งการจัดเวที  การตกแต่งออกมาสวยงามมาก  ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมบนเวทีตลอดงานทำได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ได้ชมกันเอง  หลายคนที่อยู่ในงานวันนั้นคงประจักษ์

          เวทีนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่มีผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรมมาแสดงเท่านั้น  นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การทำหน้าที่ผู้จัดหรือผู้ผลิตรายการ (producer) ของงานนี้โดยนิสิตคณะ MIS ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นิสิตสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงต่อไป

           ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนให้งานนี้ประสบความสำเร็จ  คณะกรรมการการจัดงานทุกคน คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ทำงานกันอย่างแข็งขัน  คุณสองและน้องโฟนและเพื่อนๆ จาก MIS และที่จะลืมไม่ได้  ทีมงานวิจัยทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยกัน และปีหน้าเราจะทำให้ดีกว่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แนะนำให้กระจายกลุ่มกิจกรรมนิสิตที่เข้ามาทำงาน ให้หลากคณะกว่านี้ครับ
  • ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าประกวดโครงงาน พบจุดบอด จุดอ่อนหลายอย่างจากการนำนิสิตจากกลุ่มเดียวมาทำงาน
  • เรียนด้วยความเคารพครับ

ปล.พึ่งมาอ่านเจอ