ความเห็น 171393

พลังนิสิตนักกิจกรรม กับ นิทรรศการโครงงานนิสิต ปี 2549

เขียนเมื่อ 
  • แนะนำให้กระจายกลุ่มกิจกรรมนิสิตที่เข้ามาทำงาน ให้หลากคณะกว่านี้ครับ
  • ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าประกวดโครงงาน พบจุดบอด จุดอ่อนหลายอย่างจากการนำนิสิตจากกลุ่มเดียวมาทำงาน
  • เรียนด้วยความเคารพครับ

ปล.พึ่งมาอ่านเจอ