ประวัติศาสตร์ลาว - ไทย

          ศาลาจารึกที่วัดวิชุน  หลวงพระบาง   ด้วยภาษาไท - ลาวโบราณ   เล่าเรื่องราวของอดีตกษัตริย์ลาว   มีหลักฐานว่าอายุ 836 ปี   เก่ากว่าที่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 113 ปี   นำไปสู่ความร่วมมือวิจัยไทย - ลาว   เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์โบราณของไท - ลาวร่วมกัน   ผมอ่านเรื่องนี้จากบางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 18 ก.พ.49

         ผมเชื่อว่าไทย - ลาวเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกัน   ยิ่งคนอีสานกับคนลาวยิ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่อยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง   คืออาศัยแม่น้ำโขงเป็นทางคมนาคมและทำเกษตรกรรม   มาโดนแบ่งแยกออกจากกัน   ก็สมัยฝรั่งเศสมาปักปันเขตแดน   คือความเป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์เดียวกันโดoแบ่งแยกโดยรัฐชาติและลัทธิเมืองขึ้น

เมื่อปี 2535 - 2536   ผมไปทัศนศึกษาทั่วประเทศกับคณะนักเรียน วปอ.355   ตอนไปที่ภาคอีสานจำไม่ได้ว่าจังหวัดไหน   จำได้แต่ว่าอยู่ติดแม่น้ำโขง   ไปเยี่ยมโรงเรียนชั้นประถมที่อยู่ติดริมโขง   ครูใหญ่นำเสนอว่าอัตราเข้าเรียนที่นี่ 105%   ที่เกิน 100 เพราะมีนักเรียนฝั่งลาวข้ามมาเรียนด้วย   เนื่องจากเป็นญาติพี่น้องของคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยนั่นเอง

วิจารณ์  พานิช
 19 ก.พ.49