การเดินไป LA

LA หรือเรียกภาษาไทยว่า ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่อยู่แดนอิสานของไทยเรา

ฉันมาประชุมที่ร้อยเอ็ดในงาน"การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" เรียกชื่อย่อว่า "อ.ก.ท." เป็นงานรวมการแข่งขัยทักษะทางวิชาการของนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร 47 แห่งทั่วประเทศ ปีนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สมเด็จพระเทพจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดในวันที่ 23 นี้

ปีนี้ฉันมาตัดสินทักษะ"การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์" คือการตั้งโจทย์ให้นักศึกษาที่เข้าแข่งขันจากวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการแข่งขันในระดับภาค มาภาคละ 3 คน 4 ภาครวม 12 คน

ฉันและคณะกรรมการคุยกันว่าแต่ละภาคแข่งขันอะไร กันมาบ้าง ปรากฏว่าทุกภาคให้นักศึกษาสร้าง"จุลสาร" กันมาทุกภาค เพื่อเป็นการทดสอบด้านต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ดังนี้

1. ความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ความสามารถในการออกแบบตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์

3. ความสามารถในการพลิกแพลงโจทย์

การแข่งขันจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ (23 กพ.49)

ติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)