ความเห็น 12941

การเข้าร่วมการประชุม "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้"

Panda
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอให้สมหวังนะครับคุณ mntan  ผมว่าไม่ต้องแอบก็น่าจะได้ เพราะ ทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ต้องมีความหวัง   ดูในตารูปคุณ.......แล้วจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า.....มีความหวังอยู่มากมาย.....