การอ่านข่าวที่ดีและมีคุณภาพ……

       การอ่านข่าวที่ดีและมีคุณภาพ นั้น เราต้องเริ่มจากผู้อ่านข่าวก่อนเป็นอันดับแรก นั้นก็คือเรื่องของการแต่งกายต้องสุภาพ เรียบร้อย ดูสะอาดตา ต้องดูแลในเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผมต้องเป็นทรงที่เรียบร้อยไม่รุงรัง  ใบหน้าต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตรกับผู้ที่พบเห็น  เล็บมือต้องสะอาด เป็นต้น
       การอ่านข่าวที่ดีและมีคุณภาพนั้น ต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลา และก็ควรมาก่อนเวลาเพื่อที่จะได้มาเช็คข่าวก่อนที่จะออกอากาศ
       การเลือกข่าวที่จะอ่านเราต้องเลือกข่าวภายในสถาบันฯ ก่อนเป็นอันดับแรก และตามด้วยข่าวของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และตามด้วยข่าวจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน ฯ ที่ส่งมาให้สถาบัน ฯ เช่น ข่าวการอบรม ข่าวการศึกษา เป็นต้น
การนั่งอ่านข่าวต้องนั่งตัวตรง ไม่เอียงไปทางด้านซ้าย หรือด้านขวา ตามองกล้อง ทำตัวตามธรรมชาติ ผ่อนคลาย ไม่เกร็งเพราะจะทำให้ดูแล้วอึดอัด 
       

           สมศักดิ์  เพ็ชรประดับ
             ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์