ข้อคิดดีๆ

"สถาบันครอบครัว" สายใยแห่งความอบอุ่น และความผูกพัน

 

"ครอบครัว" เป็นศูนย์รวมในหลายๆ สิ่งนะคะ ... ผู้สูงอายุก็เช่นกัน ... จากแผ่นพับเผยแพร่เรื่อง "มารดาบิดานั้น ท่านว่า เป็นพรหมของบุตร" โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ... ดิฉันขอคัดลอกส่วนที่ดีๆ ในนั้นมาเผยแพร่ให้รู้ทั่วถึงกันค่ะ

คือ

มีข้อคิดดีๆ อยู่ว่า

"ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสามารถ ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ"

"ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลในอดีต ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย เมื่อถึงวันที่แก่เฒ่า ก็ถือเป็นความชอบธรรม ที่จะต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ให้ความเคารพนับถือ และเกื้อกูลผู้สูงอายุ"

"ไม่มีผู้สูงอายุคนไหนที่ใครจะดูแลได้ดีกว่าคนในครอบครัว เพราะการดูแลนั้นมิใช่เพียงเสริมสร้างฟื้นฟู สุขภาพร่างกายเท่านั้น ยังรวมถึงให้ความรัก ความอบอุ่น ด้านกำลังใจ และการสร้างสรรค์กำลังความคิดให้ผู้สูงอายุด้วย หากยากไร้ ซึ่งคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนจะให้การดูแลได้ดีที่สุด"

เห็นด้วยไหมคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (1)

นายรุ่งศักดิ์
IP: xxx.183.233.27
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ