ลปรร. ที่กองแผนงาน กรมอนามัย

การบันทึกเรื่องราวสะสมในแฟ้ม ที่เผยแพร่ให้แก่สมาชิกกองแผนฯ ได้อ่าน และได้เสนอข้อคิดเห็นกันต่อยอดกันไป

 

สืบเนื่องมาจาก บล็อกของ อ.หมอสมศักดิ์ ตัวอย่างดีๆจากกองแผน กรมอนามัยว่าด้วย แฟ้มภูมิปัญญา

เมื่อ KM Team ได้ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แผน KM ของกองแผนงาน (สมาชิกคับคั่งมาก มาก) ดูจากภาพได้ นี่ยังเก็บไม่หมดนะคะ

ลปรร. ที่กองแผนงาน กรมอนามัย

ลปรร. ที่กองแผนงาน กรมอนามัย

กองแผนงานได้กำหนดการจัดการความรู้ ในสไตล์กองแผนฯ ไว้นะคะว่า เป็นแผน KM ที่เกี่ยวกับ

1. แผนคณะทำงาน KM

 • การวางระบบ
  - การตั้ง KM Team
  - การจัดทำแผน
 • การสร้างความต่อเนื่อง
  - การชี้แจงแผน
  - ให้คำแนะนำแหล่งข้อมูล เรื่อง KM
 • การพัฒนาศักยภาพ
  - การฝึกปฏิบัติเป็น Facilitator และ Note taker
  - การติดตามความก้าวหน้า
  - การประเมินทัศนคติ และความพึงพอใจ

2. การสร้างแฟ้มภูมิปัญญา

 • การประกาศเป็นนโยบาย และกำหนดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลบุคคล
 • การทำความเข้าใจแฟ้มภูมิปัญญา
 • การบันทึกความรู้ และประสบการณ์
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การประเมินผล และสำรวจความพึงพอใจ และปรับปรุง
 • การเผยแพร่ความรู้ บทเรียน ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ผ่าน website กองแผนงาน
 • การพัฒนาเป็น e-portfolio

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแหล่งความรู้ภายนอก

 • แปลบทความความรู้ด้านสุขภาพต่างประเทศ ผ่าน Website กองแผนงาน
 • การจัดทำบอร์ดเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากโครงการพระราชดำริ
 • การจัดทำวารสาร V Plan

4. การสกัดความรู้จากประสบการณ์ การปฏิบัติงานของบุคลากร

 • หัวข้อการทำบันทึกขนาดเล็ก A5
 • หัวข้อการเกษียณเรื่องต่อท้ายบันทึก / หนังสือ โดย MS Word

5. การทำโปรแกรมข้อมูลพัสดุ

 • การพัฒนางานประจำ

6. การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์

 • การพัฒนาภาคีเครือข่าย

เรื่องที่ KM Team สนใจเป็นพิเศษนั้น ก็คือ การทำแฟ้มภูมิปัญญา ที่กองแผนเริ่มมีการบันทึกเรื่องราวสะสมในแฟ้ม ที่เผยแพร่ให้แก่สมาชิกกองแผนฯ ได้อ่าน และได้เสนอข้อคิดเห็นกันต่อยอดกันไป ซึ่งเป็นการให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นของทุกคนได้ อย่างเป็นอิสระ ซึ่ง KM Team อยากจะขอติดตามตอนต่อไป ใน site visit กองแผนฯ คราวหน้านะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#แผนงาน#แฟ้มภูมิปัญญา#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 16282, เขียน: 21 Feb 2006 @ 23:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)