สิ่งที่มนุษย์ทำให้สำเร็จได้ยาก

สิ่งที่มนุษย์ทำสำเร็จได้ยากหรือทำแล้วมักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ มี 4 อย่าง

             วันนี้ขณะที่ไปที่ธนาคารกรุงศรีอยุธนา ที่บ้านตาก ขณะรอเรียกชื่อก็ได้เปิดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ่าน ก็ไปเจอคอลัมน์หนึ่ง เขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ทำให้สำเร็จได้ยาก เห็นว่าน่าสนใจก็เลยนำมาเล่าต่อ

             สิ่งที่มนุษย์ทำสำเร็จได้ยากหรือทำแล้วมักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ มี 4 อย่างคือ

1.  มีเมียเด็ก เพราะจะเกิดความไม่สมดุลในหลายๆด้านโดยเฉพาะทางเรื่องเพศ และจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายในภายหลัง

2.  เลี้ยงควายเล็ก เพราะควายตัวเล็กๆ คนเลี้ยงจะต้องคอยติดตามดูแลตลอด ยังใช้งานไม่ได้ ทำให้เป็นภาระมาก

3.  ทำนาดอน เพราะการทำนาในที่ดอนจะประสบปัญหาเรื่องน้ำ ทำให้ข้าวขาดน้ำไม่ค่อยโต ไม่ค่อยได้ผล อาจเสียแรงเปล่า

4.  สอนคนแก่ เพราะคนแก่จะมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะมากกว่า การไปสอนคนแก่อาจถูกย้อนหรือถูกต่อว่าได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)